Studio III

Vad är Studio III?

Alla människor ska ha säkert och meningsfullt liv där det inte förekommer begränsningsåtgärder.

studio 3 studio III
www.studio3.org

Professor Andrew McDonnell grundade Studio III 1989. Metoden har sedan dess spridit sig till stora delar av världen. Studio III var från början en metod som var tänkt främst för personer med utåtagerande beteende, autism, intellektuell funktionsnedsättning och hjärnskador. Men nu börjar Studio III även sprida sig till bland annat demensvården och skolor.

Lågaffektivt bemötande innehåller en rad olika metoder där Studio III är en av dem. Dessutom är lågaffektivt bemötande en metod som Socialstyrelsen nämner som en viktig komponent för ett bra bemötande.

Utbildning i Studio III ger positiva effekter för dem vi arbetar med. Den ger också positiva effekter för vår arbetsmiljö.

Läs gärna med om Studio III på www.studio3.org

Utbildningen innehåller

  • Lågaffektivt bemötande
  • Orsaker till Utmanande beteende
  • Tolerans för Utmanande beteende
  • Hantering eller Förändring av beteende
  • Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika utmanande situationer?
  • Fysiska interventioner ur ett humant perspektiv

I utbildningen varvar vi teori, övningar, reflektion med fysiska övningar.

För vem?

Utbildningen är för hela arbetslaget

Vi erbjuder utbildning för personliga assistenter vars assistansanvändare kan ha utmanande beteenden som du upplever är svåra att hantera.

Det är viktigt att alla i samma arbetslag genomför utbildningen då det är det som gör en skillnad för assistansanvändaren. Anledningen är att när alla i ett arbetslag utbildar sig i samma metod så skapar vi de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering av metoden.

Observera att utbildningen endast är för arbetslag på Jengla Omsorg, FMF Assistans och Aramia Omsorg. Antalet deltagare är starkt begränsat och som sagt bara för vissa arbetslag. Om du tror att detta kan vara en bra utbildning för dig och dina kollegor så prata med din uppdragschef.

Om du jobbar någon annanstans och du är intresserad av utbildningen så vänd dig till Studio 3 – Lågaffektivt bemötande (lagaffektivt.se)

När är utbildningen i Studio III?

Under våren hålls utbildningen i Malmö, Stockholm och Skövde.

Om utbildarna

På Jengla Omsorg AB håller Linda Grann och Olof Petersson i utbildningarna. Både Linda och Olof har gått Studio III:s tränarutbildning för att utbilda personal i Studio III.