Bästa kunder – anhöriga och assistenter!

Det har varit en minst sagt händelserik start på 2022 för Jengla Omsorg och vi vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till alla våra kunder och assistenter. Vi är väldigt tacksamma för ert fortsatta förtroende och hoppas att vi får fortsätta att leverera assistans på bästa möjliga sätt för just dig och din assistansgrupp.

Som du kanske vet köptes Jengla Omsorg år 2019 av FMF Assistans. Sedan dess har de två företagen arbetat mycket nära varandra, särskilt runt juridiken men också runt andra viktiga plattformar och tanken har varit att på sikt bli ett assistansbolag med fokus på att behålla och stärka bolagens olika styrkor och kompetenser. En långsiktig plan, som nu efter vinterns händelser, gör att vi ser stora och viktiga fördelar med att genomföra denna sammanslagning redan nu. Jengla Omsorg kommer under månaderna maj och juni 2022 att bli en del i FMF Assistans. För dig som befintlig kund eller assistent hos Jengla Omsorg innebär detta egentligen ingenting annat än att det kommer stå ett nytt företagsnamn i all kommunikation med oss på huvudkontoret.

Gällande personal på våra olika kontor är det helt naturligt och i sin ordning att en del av Jenglas tjänstemän går vidare. Vi är en stor och stabil del av personalen på Jenglas olika kontor som verkligen sett fram emot detta och också under en längre tid arbetat nära FMF Assistans och då främst juridiken.

Vi finns här nu och även i framtiden för att ge så bra stöd till er kunder som möjligt. Utan kunder behöver vi inga assistenter och utan assistenter har vi inga kunder – så enkelt är det och det är för er vi arbetar!

Vår målsättning och förhoppning är att denna sammanslagning ska gå så smärtfritt som möjligt och att ingen av er behöver märka något alls. Har ni frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till någon av oss. Vi ser nu fram emot denna nystart och vårt fortsatta arbete tillsammans med er!

Nuvarande uppdragschefer Jengla – blivande kundansvariga på FMF Assistans

Annika Hallberg-Juhlin, 076-867 50 00
Lena Johnsson, 073-144 98 70
Jonas Wanker, 072-183 97 87
Fredrika Klemmt, 073-144 98 45
Jenny Lenander, 076-813 02 27
Marlena Kalita Rosdahl, 073-352 99 06
Linda Nilsson, 073-975 05 99
Nicole Ericson, 073-144 98 08
Sandra Forsell
Kristina Wetterstrand, Verksamhetschef FMF Assistans 072-300 37 76
Annika Florin, Informatör/marknadsansvarig FMF Assistans 076-175 30 22
Anna Windh, Utbildning/utvecklingsansvarig FMF Assistans 073-734 33 91