inhibition

1 inlägg

Vad innebär ett beslut om inhibition?

Om verkan av ett beslut som gäller omedelbart är svår att reparera kan en högre instans (till exempel förvaltningsrätten) besluta om inhibition, det vill säga att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.