Socialstyrelsen

1 post

Assistans och värdegrund

Vår syn på assistans och värdegrund Med utgångspunkt i de Mänskliga Rättigheterna och allas rätt till ett självständigt liv skall […]