tydliggörande pedagogik

1 inlägg

Lågaffektivt bemötande

Vad är lågaffektivt bemötande? Lågaffektivt bemötande bygger på en humanistisk människosyn om att alla människor är lika mycket värda. Ansvarsprincipen, […]