Viktig information om pågående process med IVO…

Jakten på fusk är viktig, men får inte gå ut över de som behöver assistans

18 februari nåddes vi av beskedet att IVO dragit in vårt tillstånd att bedriva assistansverksamhet. Då beskedet gällde med omedelbar verkan har detta satt oss som företag, men inte minst våra kunder och vår personal i en mycket svår och utsatt sits.

Vi har självklart överklagat beslutet och har i dag 25 februari vunnit en viktig delseger genom att vi beviljats en så kallad inhibition. Detta innebär i korthet att vi nu kan fortsätta att erbjuda de viktiga assistanstjänster vi gör i dag fram till dess att vi fått en riktig prövning i domstol. En prövning vi också är övertygade om att vinna.

Vad innebär detta för dig som kund?
Som situationen är just nu kan vi fortsätta att hjälpa dig med dina assistansbehov precis som tidigare. Och vi hoppas att vi har ditt förtroende att fortsätta göra så under många år framåt.

Vad innebär detta för dig som anställd?
I och med att vi fått tillstånd att fortsätta verksamheten under tiden den rättsliga processen fortgår pågår även ditt arbete och dina arbetsuppgifter precis som vanligt.

Vad innebär detta för oss som företag?
Beslutet från IVO var mycket förvånande och chockerande. Det kommer att ta mycket tid och energi från företaget för att driva den rättsprocess som krävs för att rätta beslutet, men det ska inte gå ut över vår dagliga service till våra kunder och anställda.

Vad är det som hänt?
IVO har beslutat att dra in vårt tillstånd för att bedriva assistansverksamhet. Beslutet är huvudsakligen grundat på ett tidigare ärende där en assistent och den familj där personen arbetat har agerat bedrägligt och tagit ut ersättning för arbete som inte utförts. Så fort vi fick kännedom om att något felaktigt pågick anmälde vi själva ärendet genom en så kallad Lex Sarah anmälan till IVO.

Vi har hjälpt och stöttat utredningen i hela processen och även accepterat utfallet utan några invändningar. Att IVO nu lutar sig mot detta fall och drar in vårt tillstånd är oproportionerligt och oacceptabelt.

Kan IVO dra in tillstånd helt utan förvarning?
Vi har full förståelse för att IVO måste kunna dra in tillstånd skyndsamt när det uppstår situationer som kan hota någons liv och välmående. Vi ställer oss dock mycket frågande till att IVO tar ett så drastiskt beslut i den här frågan och helt utan förvarning. Effekten, om vi inte hade fått inhibition, hade varit att våra kunder varit tvungna att lösa sitt assistansbehov på nytt inom en tvåveckorsperiod.

IVO har en mycket viktig roll att fylla, inte minst när det gäller att reda ut fusk och oegentligheter inom vår bransch, men de får inte fatta beslut som så drastiskt påverkar assistansberättigades dagliga liv. Förutsatt att de inte handlar om just fara för liv eller välmående.

Vad innebär detta för framtiden?
Vi har alltid haft som talesätt att ”vi finns här”. Det tänker vi fortsätta med! Och vi hoppas att du både vill och kommer att vara med på den resan!

Jengla Omsorg AB

Josef Hjertzell, Gabriel Güner, Rickard Grann, Linda Grann, Karvan Chian, Annika Hallberg Juhlin, Jenny Lenander, Fredrika Klemmt, Anders Roxenius, Lena Johnsson, Olof Petersson, Sarah Razzaq, Jonas Wanker, Marlena Karlita Rosdahl, Frida Johlbring, Ann-Caroline Lejox, Petra Sevcuk, Linda Svensson, Pia-Maria Silverberg och Madeleine Svärd.

Vid ytterligare frågor kontakta Verksamhetschef Josef Hjertzell, josef@jengla.se