assistansbolag

1 inlägg

Vad är ett assistansbolag?

Ett assistansbolag eller en assistansanordnare är ett företag som anordnar personlig assistans. Ett assistansbolaget är ”kittet” mellan Försäkringskassan/Kommunen och brukaren. Brukare kallas den som är beviljad personlig assistans. Ett bättre begrepp hade väl kanske varit att kalla brukaren för “kund”…

1 januari 2011 blev personlig assistans tillståndspliktig och därmed föremål för tillsyn. Det är IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som ger tillstånd att bedriva assistansbolag. Assistansbolaget skall uppfylla vissa tillståndskrav, som t.ex. att ett man skall uppfylla krav på god kvalité och att det sökande assistansanordnaren skall garantera ett systematiskt kvalitetsarbete.

Bolaget omfattas av bestämmelserna i ”Lex Sarah” om eventuella missförhållanden i assistansverksamheten. IVO kan återkalla tillståndet att bedriva assistans med omedelbar verkan.

Malmö

Jengla Omsorg AB i Malmö och Skåne (Huvudkontor) Jengla Omsorg AB / Jengla Assistans är ett assistansbolag som har kunder […]