Personlig assistans – på dina villkor

Barn och assistans

Barn och Assistans

Alla vet hur omtumlande det är att bli förälder och livet förändras på många sätt. Blir man dessutom förälder till ett barn med speciella behov förändras ofta livets förutsättningar i grunden. Vi vet från våra personliga erfarenheter vad det innebär och hur slutkörd man många gånger är som förälder. Det är utifrån den bilden vi försökt skapa organisationen runt assistans där vi så långt föräldrarna önskar skall lyfta av bördan runt assistansen från ansökan till utförandet. Att ansöka och sedan i bästa fallet få assistans skall inte innebära en belastning utan innebära en möjlighet att leva som andra familjer. Det är viktigt att alltid komma ihåg då vi talar om barn och assistans att denna insats är barnets insats och inte familjens. Detta skall ge barnet så långt möjligt enligt sina förutsättningar att leva sitt liv och få utvecklas och vara barn.

Från och med 1 januari 2011 förtydligades barnperspektivet inom LSS och lagen om assistansersättning (nu mer SFB 51 kap). Alla barn har rätt till att få information om sin personliga assistans, och att barnet också har rätt att säga vad hen tycker. De vuxna ska lyssna på vad hen tycker om sin assistans. Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande när det tas ett beslut.

Den personliga assistenten ska vara barnets hjälpmedel för att kunna göra det som andra barn och ungdomar gör i samma ålder. Hen ska hjälpa barnet så att det kan leka och vara med sina kompisar. Precis som barn och ungdomar som inte har en funktionsnedsättning. Det innebär att den personliga assistansen ska ge barnet möjlighet att utvecklas och leva som andra barn i jämförbar ålder. Anordnaren ska säkerställa att barnen ges möjlighet att göra sina åsikter och önskemål hörda gällande den egna assistansen (LSS § 8).

Hur går vi på Jengla praktiskt till väga för att göra barnen delaktiga?
Vi på Jengla är utbildade i samtalsmatta och använder det när ett barn, ungdom eller vuxen med kommunikativa svårigheter behöver visuella alternativ för att kunna framföra sina åsikter.