ett självständigt liv är personlig assistans på individens villkor

Jengla fokuserar på kvalitet

Här är våra 4 fokusområden
Kvalitet i assistansen

Vi lägger stor vikt på utbildning och kompetensutveckling av våra assistenter för att kunna hålla en hög kvalitet.

transparens

Vi tycker det är viktigt att du som har assistans har full insyn i hur din assistansersättning används.

UTBILDNING

Utbildning är vår hörnsten. Vi har spetskompetens inom NPF-området och speciellt inom autismspektrumtillstånd.

HANDLEDNING

Handledning är något som många erbjuder vid behov men då är det enligt vår mening oftast för sent…

VI PÅ JENGLA OMSORG AB

Här är några av våra eldsjälar på Jengla Omsorg
LINDA GRANN
LINDA GRANN
VD

Telefon: 070-252 05 95
E-post: linda@jengla.se
Linda Grann har lång erfarenhet som lärare och arbetar nu som VD för Jengla Omsorg AB. Hon föreläser, utbildar och handleder professionella inom skola och LSS samt skriver om frågor som rör autismspektrum-tillstånd och skolfrågor bland annat på Pedagog Malmö och i tidningen Skolfamiljen. Hon är även mamma till tre flickor varav mellandottern har tuberös skleros complex, autism, utvecklingsstörning och epilepsi.
ANNIKA HALLBERG-JUHLIN
ANNIKA HALLBERG-JUHLIN
Uppdragschef Väst

Telefon: 076-867 50 00
E-post: annika@jengla.se
Annika har förutom att hon arbetat som redkatör på Portalen varit verksam inom handikapprörelsen, inte minst som ordförande i TCS Sverige. En aktiv förening för barn och vuxna med diagnosen TSC. Hennes djupaste kunskaper inom NPF-området och assistans har hon inhämtat från sin egen dotter med flera diagnoser. Annika ansvarar för Västkusten och kommer också att vara delaktig i våra anhörigutbildningar.
THERESE WALDENBORG
THERESE WALDENBORG
Uppdragschef Syd

Telefon: 073-397 77 30
E-post: therese@jengla.se
Efter att ha utbildat sig till arbetsterapeut började Therese att arbeta inom Skolområde Autism i Malmö Stad där hon arbetat både med barn i särskola och grundskola, som pedagog, arbetsterapeut, pedagogisk samordnare och så småningom även som rektor. Parallellt har hon även arbetat som föreläsare genom utbildningscenter autism. Fokus i sina före-läsningar och utbildningar där har legat mycket på autism, lågaffektivt bemötande och strategier för att hantera problemskapande beteende.
Karvan Ari Chian
Karvan Ari Chian
Uppdragschef Öst

Telefon: 073-144 98 60
E-post: karvan@jengla.se
Karvan har vuxit upp i Nyköping och tog socionomexamen i Linköping. Karvan har sedan arbetat inom LSS och omsorgen som enhetschef inom Nyköpingskommun innan han flyttade till Stockholm. Senast har Karvan varit verksamhetschef för ett privat vårdföretag som arbetar med hemtjänst, boendestöd och personlig assistans. Karvan är också insatssoldat inom försvarsmakten.
RICKARD GRANN
RICKARD GRANN
Juridik/Administration

Telefon: 070-424 99 00
E-post: rickard@jengla.se
Grundare och administrativt ansvarig. Rickard är i grunden ekonom men som sedan satte sig i skolbänken och studerade socialrätt och handikapprätt. Rickard hjälper våra uppdrags-givare med ansökningar och omprövningar. Han ansvarar för all intern administration och HR-frågor.
Rickard håller även vissa utbildningar för våra assistenter.
Lena Johnsson
Lena Johnsson
Uppdragschef Syd

Telefon: 073-144 98 70
E-post: lena@jengla.se
För Lena är allas lika värde och allas rätt till ett självständigt liv en självklarhet. Efter socionomexamen vid Malmö Högskola började hon på LSS-verksamheter i Landskrona kommun och har sedan fortsatt sitt yrkesliv främst inom området funktionshinder. Bland annat har hon varit ansvarig för bemanningsenheter, personaladministratör på assistansbolag och socialsekreterare i Malmö Stad.
Bullen
Bullen
Besöks- och terapihund

Hundförare: Annika Hallberg-Juhlin
Telefon: 076-867 50 00
Svankällans Black Hero, ”Bullen”, är en Bichon Havanais som kommer från Svankällans kennel i Hisings Kärra. Han är född i januari 2015 och uppväxt och tränad i en familj där autism är en naturlig del av livet. Bullen startade sin Besöks- och Terapihunds utbildning juni 2015 och blev klar och fick sin Besöks- och terapihundslicens i oktober 2016.

Aktuellt på Jengla