Om andra verksamheter inom omsorg stänger?

Regeringens har beslutat att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid‐19, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten […]

Det är bråttom nu!

Jag visste så klart vad det skulle handla om och ändå tog det ett dygn för mig innan jag var […]

Mitt liv med assistans

Det är tufft att vara assistansanvändare idag. Många av oss får minskade eller indragna beslut och för väldigt många av […]