Personlig assistans – på dina villkor

AKK Steg 1 och Steg 2

Utbildningen om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) består av tre tillfällen, steg 1, 2 & 3.

Steg 1 och 2 är föreläsningar på Teams som sedan följs av steg 3 som är en heldag som du går i Stockholm eller Malmö (se separat inbjudan)

Kursinnehåll för AKK utbildningen:

  • Kommunikativa områden
  • Vad är AKK och för vem?
  • Kommunikativa rättigheter
  • Föremål, fotografier, symboler eller tecken – hur ska man välja rätt?
  • Inspiration som Bildstöd, Widgit go och pekkartor
  • Kreativ AKK – verkstad vid heldagstillfället; steg 3.
  • Tydliggörande pedagogik, hjälpmedel och anpassningar

Bindande anmälan! Två veckor före kursstart får du på mail en länk till kurstillfällena på Teams samt information om hur du går till väga för att delta.

Utbildningen hålls av Linda Grann som förutom att vara utbildningschef är kursledare för Hermods yrkeshögskoleutbildning för stödpedagoger om bland annat AKK.

Plats: Teams från din dator, telefon eller läsplatta där du har Teams nedladdat.

Här fyller du i ditt telefonnummer