Löpande handledning

Löpande handledning coachning av personliga assistenter

Handledning är något som många erbjuder vid behov men då är det enligt vår mening oftast för sent. Vi ser löpande handledning som en preventiv utbildningsinsats som skall bidra till en god arbetsmiljö för assistenterna samtidigt som man ständigt gemensamt försöker finna lösningar att ständigt förbättra assistansen. Varför kontinuerlig handledning är så viktig

Vad är assistansyrket?
• Ett yrke där assistenten oftast arbetar ensam
• Ett yrke där frågor angående rollen som assistent ständigt behöver lyftas
• Ett yrke som kan innebära många dilemman inte minst då man arbetar i en familj
• Ett av de viktigaste yrken där kompetensen måste vara hög och vidareutvecklas

Hur går det till?
• Assistenter kring en assistansberättigad träffas en gång i månaden själva eller tillsammans med den assistansberättigade och eller deras anhöriga enligt dennes önskemål.
• Möjlighet att diskutera och komma fram till gemensamma lösningar utifrån individens behov och önskemål med hjälp av metod- och processhandledning.
• Möjlighet att återknyta till genomgångna diagnosutbildningar och hur diagnosen påverkar i just detta specifika uppdraget.
• Ger assistenten en möjlighet att utvecklas i sin profession, bli tryggare i sin assistansroll och säkerställer att individen får en fortsatt god och kvalitativ assistans.

All handledning utförs av våra egna uppdragschefer.