Lagar & Regler

 

Lagar, regler och juridisk hjälp vid personlig assistans

Vi bistår dig, som en del av vår service, med hjälp vid ansökan eller uppföljningar. Är du inte nöjd med Försäkringskassans eller LSS-handläggarens beslut hjälper vi dig genom omprövning eller överklagan och om nödvändigt ända upp till Sverige Rikes LagHögsta Förvaltningsdomstolen.

Vi uppdaterar dig också kontinuerligt med information om nyheter och förändringar avseende lagar och regelverk inom området personlig assistans. Med en nolltolerans mot fusk och överutnyttjande av assistansersättningen värnar vi om reformen och du kan alltid känna dig trygg i att du gör rätt gentemot myndigheterna.