Personlig assistans – på dina villkor

Om oss

Välkommen till Jengla Omsorg!

Jengla Omsorg är en privat samordnare av personlig assistans som tar emot uppdrag i hela Sverige. Vår verksamhet omfattar samordning av personlig assistans till personer med funktionsnedsättning enligt LSS och innehar tillstånd från socialstyrelsen.

Jengla Omsorg grundades av Linda och Rickard Grann vars ena dotter föddes med en sällsynt diagnos med multifunktionsnedsättning. Dottern fick Jengla Omsorgassistans vid sex års ålder och med dessa erfarenheter fann de stora brister vad anordnarna de valt erbjöd inte minst kompetensmässigt. Med ett stort engagemang och hjärta startade de Jengla för att bedriva assistans med hög kvalitet, delaktighet och insyn. Linda Grann, som är Utbildningschef på Jengla, har utbildning i handikappvetenskap med inriktning på autismspektrumtillstånd. Hon är även handledare, professionell coach, mindfulnessinstruktör och har en bakgrund som lärare, både i grundskola och skolor för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har också juridisk kompetens inom Handikapprätt och LSS. Med en insikt i att kompetens behöver höjas inom flera professioner ingår det även utbildningar, föreläsningar och handledning, både till personer med funktionsnedsättning, deras familjer och anhöriga samt till professionella inom barnomsorg, skola och vården i Jengla Omsorgs verksamhet.

Assistenterna är de viktigaste för att det ska vara hög kvalité och vi satsar därför mycket på kompetensutveckling, handledning och god arbetsmiljö. För att få en fungerande assistans krävs brukarens självbestämmande, kompetens, tillgänglighet och service. Genomförandeplan upprättas för varje kunds assistans som kontinuerligt följs upp. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar och handledning samt en nära dialog med våra kunder. Jengla Omsorg är värdegrunds baserat och är medlemmar i Assistansanordnarna, är IFA godkänd och har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Vi ser det personliga engagemanget och nära kontakt med våra uppdragsgivare som en förutsättning för att kunna leverera utförande av assistansen till hög kvalitet. Hos oss är du aldrig en i mängden utan vi är alla väl insatta i dina önskemål och behov. Att dina assistenter får kontinuerlig utbildning och handledning skall borga för att de känner sig trygga i sin yrkesroll och därmed kan utföra sitt uppdrag enligt dina önskemål.

Styrelsen i Jengla Omsorg AB
Ekonomi i Jengla Omsorg AB