Personlig assistans – på dina villkor

Utbildningar & Föreläsningar

Jengla Omsorg erbjuder en rad olika utbildningar och föreläsningar vilka ges dels internt för våra assistansberättigade och deras assistenter men också som externa uppdragsutbildningar och  storföreläsningar.

Under våren 2019 utökar vi vårt utbildningsprogram med fler utbildningar för de personliga assistenter som har arbetat längre och som har gått våra introduktionsutbildningar. Våra arbetsledare och uppdragschefer får kompetenshöjning i kommunikation och konflikthantering. En annan ny utbildning handlar om Barn med personlig assistans där vi bland annat diskuterar hur vi säkerställer barnperspektivet.

Våra utbildningar om autismspektrumtillstånd blir nu heldagar för att utöka möjligheten till de viktiga diskussionerna.

Flera av våra utbildningar är öppna även för dig som inte är anställd på Jengla Omsorg AB.

Inom kort kommer vår utbildningskatalog för 2019. Tills dess kan du ta del av våra utbildningar samt boka plats:

Se alla kommande, schemalagda, utbildningstillfällen här