assistansbolag stockholm

5 inlägg

Assistansbolag Stockholm – Jengla Omsorg

Assistansbolag Stockholm med fokus på barn, autism och NPF Assistansföretag StockholmAssistansbolag Stockholm? Jengla Omsorg, som är ett privat assistansbolag i Stockholm, med kontor i Stockholm och vi besitter djup kunskap när det gäller NPF, barn och autism. Vi är det lilla assistansbolaget med det stora engagemanget.

Alla känner kanske till hur omtumlande det är att bli förälder och livet förändras på många sätt. Blir man dessutom förälder till ett barn med mycket speciella behov, förändras ofta livets förutsättningar i grunden. Vi vet från våra personliga erfarenheter vad det innebär och hur slutkörd man många gånger är som förälder.

Det är utifrån den bilden vi försökt skapa organisationen runt assistans där vi, så långt föräldrarna önskar, skall lyfta av bördan runt assistansen från ansökan till utförandet.  Vi är ett assistansföretag som har kontor och en väl fungerande organisation i Stockholm.

Våra personliga assistenter genomgår en gedigen ”Introduktionsutbildning Personlig Assistent” som bl.a. innehåller delar som t.ex. assistans i ett historiskt perspektiv och mänskliga rättigheter, lagar LSS, SFB, SoL, HsL med flera. Vi behandlar även kostnader inom assistansersättningen, hur är det att vara anställd som assistent, kollektivavtal, sekretess och tystnadsplikt, genomförandeplan, kvalitetssystem, bemötande mm mm.

Under den senaste tiden har alla inom vår bransch märkt av hur Försäkringskassans gör allt hårdare bedömningar. Många brukare har helt blivit av med sin assistans eller fått kraftigt minskade assistanstimmar. Vi på Jengla Omsorg AB försöker alltid, på ett korrekt och professionellt sätt, att bistå våra kunder när det gäller den juridiska biten. Det kan vara en assistansansökan, ett överklagande, ett SIP-möte eller något annat. Vi lämnar ingen, absolut ingen av våra kunder ”i sticket”. Jengla Omsorg är ett assistansföretag med både hjärta och båda fötterna på jorden…

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte om hur just Ert assistansbehov ser ut.

Stockholm

Jengla Omsorg / Jengla Assistans i Stockholm och Mälardalen (Regionkontor) Jengla Omsorg AB / Jengla Assistans är ett assistansbolag som […]

Ansöka om assistans

Hur fungerar det om man vill ansöka om assistans? Vad behöver man tänka på och hur ser arbetsgången ut?

Utbildning

Utbildning av personliga assistenter På Jengla Omsorg lägger vi stor vikt på utbildning och kompetensutveckling av våra assistenter. Assistansjobbet innebär, […]

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent är ett fantastiskt jobb Assistansjobbet är otroligt häftigt, ibland är det nästan som rena detektivarbetet att […]

assistans individ

Assistansbolag

Varför behövs ett assistansbolag? Ett assistansbolag är ett företag som anordnar personlig assistans. Assistansbolaget är ”kittet” mellan Försäkringskassan / Kommunen […]