Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd kan behövas för att vardagen ska bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är vi som personliga assistenter som behöver se vilka hjälpmedel eller andra anpassningar som kan hjälpa individen till mer delaktighet och självständighet.

Kursinnehåll

Välkommen till en utbildning som har helt fokus på tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd, vad det kan vara och vad det inte är. Vi tittar på olika hjälpmedel och diskuterar olika anpassningar för hur personen som vi möter bättre kan förstå och hantera sin vardag.

Vem kan delta?

För dig som arbetar med någon som behöver tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd (ex. stöd för bristande minne). För personliga assistenter, anhöriga, arbetsledarare och UC. Utbildningen är även öppen för dig som inte arbetar på Jengla Omsorg AB i mån av plats.

Här fyller du i ditt telefonnummer