Assistenterna vår viktigaste resurs

Våra assistenter är vår viktigaste resurs

Oavsett de ambitioner vi som står bakom Jengla Omsorg har, hjälper inte det om våra assistenter inte kan omsätta det i praktiken och när assistansen verkligen utförs. Detta faktum gör att vår viktigaste resurs är våra assistenter och därför lägger vi stor vikt i rekryteringsprocessen där referenstagning och utdrag ur belastningsregister är självklarheter. En grundförutsättning för att få en fungerande assistans är att personkemin mellan den assistansberättigade och assistenten stämmer. Detta är en väldigt bra början men inte på något sätt en garant för att assistansen skall bli så bra och utvecklande som möjligt enligt den assistansberättigades önskemål och behov. Enligt vår mening krävs en omfattande och kontinuerlig utbildningsprocess där alla assistenter som arbetar hos Jengla skall;

• Genomgå våra obligatoriska grundutbildningar
• Genomgå våra uppdragsspecifika utbildningar runt aktuell funktionsnedsättning och diagnoser
• Kontinuerlig utbildning
• Löpande handledning
• Arbetsplatsträffar

Assistenterna skall känna sig trygga och trivas på sin arbetsplats. Det ger också förutsättningarna för att assistenterna skall utvecklas och stanna kvar. Självklarheter i Jengla är kollektivavtal och friskvårdsbidrag.