Vi på Jengla

Vi skall göra allt som står i vår makt, för att assistansen hos er skall fungera…

Stående från vänster: Cecilia Forsblom, Karvan Chian, Olof Pettersson, Josef Hjertzell, Emma Persson (föräldraledig), Linda Grann, Therese Waldenborg, Annika Hallberg-Juhlin, Lena Johnsson, Rickard Grann, Jenny Lenander
Saknas på bilden: Viktoria Lagerholm och Mikaela Severinsson
Region Syd (HK)
Befattning Telefon E-post
Linda Grann  VD  0702-52 05 95 linda@jengla.se 
Josef Hjertzell  Uppdragschef Syd  0731-44 98 80 josef@jengla.se 
Olof Petersson  Uppdragschef Syd  0731-44 98 90 olof@jengla.se 
Lena Johnsson  Uppdragschef Syd  0731-44 98 70 lena@jengla.se 
Rickard Grann  Administrativ Chef  0704-21 99 00 rickard@jengla.se 
Viktoria Lagerholm  Ekonomichef  0731-44 98 06 viktoria@jengla.se 
Region Väst
Annika Hallberg-Juhlin  Uppdragschef Väst  0768-67 50 00 annika@jengla.se 
Jenny Lenander  Uppdragschef Väst  0768-13 02 27 jenny@jengla.se 
Mikaela Severinsson  Uppdragschef Väst  0731-44 98 65 mikaela@jengla.se 
Region Öst
Karvan Chian  Uppdragschef Öst  0731-44 98 60 karvan@jengla.se 
Cecilia Forsblom  Uppdragschef Öst  0731-44 98 08 cecilia@jengla.se 

Har du en fråga, eller om du inte vet vem som du skall kontakta kan du fylla i formuläret, nedan, så kontaktar vi dig så fort som vi har möjlighet.

Här fyller du i ditt telefonnummer