Lena Johnsson

Lena Johnsson, värdesätter kommunikation och samarbete….

För Lena är allas lika värde och allas rätt till ett självständigt liv en självklarhet. Under sin gymnasietid på omvårdnadsprogrammet mötte Lena många fördomar och okunskap om vad arbete inom vården verkligen innebär och Lena märkte att det var dessa frågor hon brann för. Efter socionomexamen vid Malmö Högskola började hon på LSS-verksamheter i Landskrona kommun och har sedan fortsatt sitt yrkesliv främst inom området funktionshinder. Bland annat har hon varit ansvarig för bemanningsenheter, personaladministratör på assistansbolag och socialsekreterare i Malmö Stad.

Lena började på Jengla 2017. Arbetet som uppdragschef, gör att Lena kommer i kontakt med många arbetssökande och kandidater för arbete som personlig assistent. Det är något helt fantastiskt när det klickar mellan en kund och assistent vid ett första möte. För att en relation ska lyckas, är det viktigt med kommunikation och samarbete. Har vi dessa som grund kan vi arbeta vidare och bygga en fantastisk assistans där kunden är i centrum.

Lena uppskattar livets goda genom yoga och vara med familjen, är dessutom en fena på sudoku och lägga pussel.

Ring Lena på 0731-44 98 70 eller skicka ett mail