Personlig assistans – på dina villkor

Schema och administration

Oavsett vem som ansvarar för Schemaläggning och lönerapportering sker detta i vårt Web-baserade verktyg via AiAi.se

•Enkelt verktyg för schema
•Enkelt att kopiera schema
•Schemakontroll mot ATL
•Bra överblick för kunden
•Bra överblick för assistenterna

Mobiltelefon

För att möjliggöra att Assistenter skall kunna nås på arbetsplatsen (då egna mobiltelefoner är avstängda) placerar Jengla Omsorg ut en Assistanstelefon till varje kund som kan användas för utgående samtal till familjen, Jengla Omsorg och 112.

IPAD

För att underlätta rapportering, journalanteckningar och meddelande till Assistenterna placerar Jengla Omsorg ut en IPAD med uppkoppling hos varje kund