Schema och administration

Oavsett vem som ansvarar för schemaläggning och lönerapportering sker detta i vårt webbaserade verksamhetsstöd via Tidvis.

• Enkelt verktyg för schema
• Enkelt att kopiera schema
• Schemakontroll mot ATL
• Schemakontroll mot beslut
• Bra överblick för kunden
• Bra överblick för assistenterna

Mobiltelefon
För att möjliggöra att Assistenter skall kunna nås på arbetsplatsen (då egna mobiltelefoner är avstängda) placerar Jengla Omsorg ut en Assistanstelefon hos varje uppdragsgivare som kan användas för utgående samtal till familjen, Jengla Omsorg och 112.

IPAD
För att underlätta rapportering, daganteckningar och meddelande till Assistenterna placerar Jengla Omsorg ut en surfplatta eller dator hos varje kund.