Utbildning

Utbildning av personliga assistenter

På Jengla Omsorg lägger vi stor vikt på utbildning och kompetensutveckling av våra assistenter. Assistansjobbet innebär, samtidigt som det är väldigt berikande, många utmaningar och assistenterna Utbildning av personliga assistenter | Jengla Omsorg ABbefinner sig ofta i situationer där man skall agera och fatta beslut helt ensam. Oavsett vilka funktionsnedsättningar eller diagnoser som är aktuella har varje uppdrag sina utmaningar och kompetensbehovet hos assistenterna kan variera.

När vi får förtroendet att anordna assistansen för någon går vi i uppstartsfasen igenom kompetensbehovet hos assistenterna. Är det ett befintligt uppdrag så gör vi en utbildningsplan för de assistenter som följer med över och är det ett helt nytt uppdrag så lägger vi in kompetensbehovet som en del i rekryteringsprofilen.

Ofta när det är ett helt nytt arbetslag beroende på storlek håller vi de inledande utbildningarna enbart för arbetslaget. Vid löpande utbildning och utbildning av enstaka assistenter i ett arbetslag finns utbildningskalendern där utbildningarna går regelbundet under året på olika orter. Alla utbildningar är obligatoriska för assistenterna att gå, de enda som är undantagna är anhörig assistenter som själv bestämmer om de vill gå eller inte. Då de är obligatoriska innebär det också att assistenterna har betalt under utbildningarna

Vi delar upp utbildningarna i följande indelningar;

• Grundutbildningar
• Uppdragsspecifika utbildningar
• Storföreläsningar

Mer information om våra utbildningar kan du se under fliken utbildningar och föreläsningar. En stor del av utbildningsprogrammet håller vi själva vilket varit en viktig del när vi anställt våra uppdragschefer. Vår personal har handledarutbildning och hög kompetens inom funktionsnedsättningar och speciellt inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Flera av oss är flitigt anlitade föreläsare och utbildare av personal på kommuner, skolor, LSS-verksamheter, enheter inom vård och omsorg samt handikappförbunden. Fördelen för våra assistanskunder är att vi kan genom att vi har kunskapen in-house och därför kan erbjuda ett högkvalitativt utbildningsprogram som inte hade varit genomförbart om man skulle köpa in utbildningarna externt.