Malmö

Jengla Omsorg AB i Malmö och Skåne (Huvudkontor) Jengla Omsorg AB / Jengla Assistans är ett assistansbolag som har kunder på många olika platser i Sverige. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har etablerade regionkontor i Göteborg (Stenungsund) och Stockholm. Vi är specialiserade på assistansuppdrag som omfattar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där det krävs spetskompetens, intensiv handledning och kontinuerlig[…]

Hur ansöker man om assistans

Hur ansöker man om personlig assistans? Reglerna runt assistans och bedömningskriterier har under de senaste åren varit föremål för stora förändringar. I grunden är som beskrivits under vem som kan få assistans, förutsättningen att man tillhör någon av de i LSS definierade personkretsarna. Gör man det och känner att personlig assistans är den insats man[…]

Utbildning

Utbildning av personliga assistenter På Jengla Omsorg lägger vi stor vikt på utbildning och kompetensutveckling av våra assistenter. Assistansjobbet innebär, samtidigt som det är väldigt berikande, många utmaningar och assistenterna befinner sig ofta i situationer där man skall agera och fatta beslut helt ensam. Oavsett vilka funktionsnedsättningar eller diagnoser som är aktuella har varje uppdrag sina[…]

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent är ett fantastiskt jobb Assistansjobbet är otroligt häftigt, ibland är det nästan som rena detektivarbetet att försöka lista ut och hitta vägar till kommunikation och delaktighet inte minst när man har med barn att göra. Den stora utmaningen är att arbeta på ett sådant sätt att vi lever upp till individens[…]

Assistansbolag

Vad är ett assistansbolag? Ett assistansbolag är ett företag som anordnar personlig assistans. Ett assistansbolag är “kittet” mellan Försäkringskassan/Kommunen och brukaren, den person som är beviljad personlig assistans. 1 januari 2011 blev personlig assistans tillståndspliktig och föremål för tillsyn. Det är IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som ger tillstånd att bedriva assistansbolag. Assistansbolaget skall[…]