Ett av de viktigaste jobb som finns

Att vara personlig assistent är ett av de viktigaste jobb som finns

LSS handlar om rätten att leva som andra. Med andra ord få göra de val och livsriktningar som är betydelsefulla för den enskilde individen. Samtidigt är man som assistansanvändare i större eller mindre grad i en beroendeställning. Detta ställer så klart stora krav på den personliga assistenten.

Personlig assistans | Jengla Omsorg ABAtt assistera är inte riktigt samma sak som att hjälpa, utan man är den förlängda armen, benet och ibland även den förlängda tanken för att man som assistansanvändare ska kunna leva sitt liv självständigt helt efter sin egen förmåga.

För många innebär rätten till assistans möjlighet att arbeta, vara förälder och kunna fortsätta med sina intressen. För andra, inte minst när det är barn, kan det innebära att få världen vidgad, upptäcka nya intressen utifrån sin assistents förmåga och tolkning och i samråd med föräldrar se vad barnet skulle uppskatta som innebär glädje och livskvalitet.

För en del krävs det att man som personlig assistent kan fungera som sammanhangsförklarare, då vardagen annars ter sig obegriplig och svårhanterbar. Det kan också vara så att personen har olika grad av funktionsförmågor beroende på dagsform och då jag som assistent måste vara både lyhörd, observant och kunna ha en egen stor flexibilitet utifrån min ingående kunskap både om personen jag arbetar med och om den aktuella funktionsnedsättningen.

För ett barn kan assistans innebära både att kunna ta sig till lekplatsen, till att allt mer bli självständig med hjälp av assistans och frigöra sig från föräldrar precis som andra barn.

Det är långt ifrån alla som kan arbeta som personlig assistent. Det krävs alltid en god självkännedom. Personlig assistans kallas ibland att vara en blomma i tapeten, att assistera precis när och var du behövs och annars kunna backa och avvakta. Ofta behöver du vara både lugn och energisk, när det gäller barn lekfull och mogen och många vill ha en assistent som har en stor portion med humor. Att vara personlig assistent innebär att hela tiden arbeta med intentionen med LSS, att varje människa ska få ha rätten att leva sitt liv. Och det måste väl ändå vara ett av de allra viktigaste yrken som finns.