Jengla stärker den interna kompetensen!

HLR-utbildning ”In-house” hos Jengla…

På Jengla Omsorg anser vi att en förutsättning för god assistans med hög kvalitet är att assistenterna har de verktyg de behöver för att utföra sitt uppdrag. Oavsett diagnoser eller behov behöver våra uppdragsgivare känna sig trygga med att assistenterna kan agera i akuta situationer men också förstå sitt yrke och hur man skall bemöta och förhålla sig till sin uppdragsgivare. Därför har vi ett utbildningsprogram som inte bara innefattar diagnosutbildningar. Genom att vi till stora delar har kompetensen ”in-house” får alla våra assistenter möjligheter att gå utbildningar som inte skulle kunna gå att finansiera genom att köpa in utbildningarna externt.

Vi har nu stärkt kompetensen med att ge instruktörsutbildningar för våra anställda för att ytterligare förbättra utbudet. Hjärt- och lungräddning (HLR) är en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster, exempelvis agonal andning.

Tillfälliga Covid-19 riktlinjer 220110

Jenglas  certifierade HLR-Instruktörer

HLR vuxen, HLR barn och genomgång av Första hjälpen L-ABC

Kursbeskrivning: Kursen består till största delen praktisk träning.
Förkunskaper: Förbered dig genom att se utbildningsfilmerna på HLR-rådets hemsida (Vuxen-HLR 2021, för samhället. Barn-HLR 2021, för samhället). Vi har även möjlighet att skräddarsy utbildningen för arbetslaget med huvudpersonen i fokus.

Vuxen-HLR

Under utbildningen lär du dig Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett certifikat.
Efter genomförd grundutbildning ska kursdeltagarna kunna:
• identifiera ett hjärtstopp
• larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
• utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
• ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
• med kunskaperna som grund, vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Barn-HLR

Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett certifikat.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
• identifiera ett hjärtstopp
• larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
• utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
• ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
• med kunskaperna som grund, vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABC

HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall.
Efter genomgången ska du kunna:
• Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
• Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
• Ge första hjälpen utifrån L-ABC till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.

Kontakta din uppdragschef för mer information!