Personlig assistans – på dina villkor

Jengla stärker den interna kompetensen!

HLR-utbildning ”In-house” hos Jengla…

På Jengla Omsorg anser vi att en förutsättning för god assistans med hög kvalitet är att assistenterna har de verktyg de behöver för att utföra sitt uppdrag. Oavsett diagnoser eller behov behöver våra uppdragsgivare känna sig trygga med att assistenterna kan agera i akuta situationer men också förstå sitt yrke och hur man skall bemöta och förhålla sig till sin uppdragsgivare. Därför har vi ett utbildningsprogram som inte bara innefattar diagnosutbildningar. Genom att vi till stora delar har kompetensen ”in-house” får alla våra assistenter möjligheter att gå utbildningar som inte skulle kunna gå att finansiera genom att köpa in utbildningarna externt.

Vi har nu stärkt kompetensen med att ge instruktörsutbildningar för våra anställda för att ytterligare förbättra utbudet. Hjärt- och lungräddning (HLR) är en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster, exempelvis agonal andning.

Följande är nu certifierade HLR-Instruktörer:

Hjärt-lungräddning vuxen enligt riktlinjer för 2016
Kursbeskrivning: Kursen består till största delen praktisk träning.
Förkunskaper: Förbered dig genom att se utbildningsfilmerna på HLR-rådets sajt. Vuxen HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp – utbildningsfilm 2016. Barn HLR utbildningsfilm 2016.

Kursinnehåll:
• Kontroller och larm
• HLR; kompressioner och inblåsningar
• Stabilt sidoläge
• Hjärtstartare
• Luftvägsstopp

Barn-HLR enligt riktlinjer för 2016
Kursbeskrivning: Kursen består till största delen praktisk träning.
Förkunskaper: Inga

Kursinnehåll:
• Kontroller och larm
• HLR; kompressioner och inblåsningar på 0-1 år och 1år-pubertet
• Stabilt sidoläge
• Luftvägsstopp 0-1år och 1 år-pubertet

Kontakta din uppdragschef för mer information!