Assistansbolag

Varför behövs ett assistansbolag?

Assistansbolag och assistansanordnareEtt assistansbolag är ett företag som anordnar personlig assistans. Assistansbolaget är ”kittet” mellan Försäkringskassan / Kommunen och brukaren, den person som är beviljad personlig assistans. 1 januari 2011 blev personlig assistans tillståndspliktig och föremål för tillsyn. Det är IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som ger tillstånd att bedriva assistansverksamhet. Assistansbolaget skall uppfylla vissa tillståndskrav, som till exempel att ett bolaget skall uppfylla krav på god kvalité och att det sökande assistansbolaget skall garantera ett systematiskt kvalitetsarbete.

En assistansanordnare omfattas av bestämmelserna i ”Lex Sarah” om eventuella missförhållanden i assistansverksamheten. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) kan återkalla tillståndet att bedriva personlig assistans med omedelbar verkan. I Sverige finns det knappt 200-250 anordnare av personlig assistans och lite drygt 20, av dessa assistansföretag, har fler än 100 ”brukare”.

Jengla satsar på kompetens, ”Inhouse”

Jengla Omsorg AB är ett privatägt assistansbolag med huvudkontor i Malmö och regionkontor i Stockholm och Göteborg (Stenungsund). Vi har, för närvarande, ett 100-tal kunder och cirka 1 000 personliga assistenter (årsanställda). Alla assistenter genomgår utbildning, som företaget anordnar, helt i egen regi. Utbildningarna som företaget anordnar kan vara introduktionsutbildningar, diagnosspecifika utbildningar, HLR och nu senast en tredagars utbildning i Studio III. Alla utbildningar hålls i egna lokaler, med egen personal och med eget utbildningsmaterial. Nu under Covid-19 hålls nästan alla utbildningar via Microsoft Teams.

Ett assistansföretag med stor erfarenhet av funktionsvariationer

Flera medarbetare, i ledande befattning inom Jengla Omsorg, har egna barn/egna anhöriga med diagnoser och funktionsvariationer. Vi tror att detta kan vara en stor fördel och en nyttig erfarenhet att ta med sig i kontakten med våra kunder och våra kunders närstående.

Blir du nyfiken på Jengla Omsorg / Jengla Assistans?

Om du tycker att det skulle vara intressant att veta mer om oss får du gärna ta kontakt med oss. Vi träffar Er gärna på ett förutsättningslöst möte, där vi kan prata om förutsättningarna för ett eventuellt uppdrag. Ta kontakt med någon av våra uppdragschefer, på närmaste regionkontor, för att komma överens om en lämplig mötestid / mötesform.

assistansbolag assistans personlig assistans diagnosutbildning lss
Bilden är tagen av Mikael Thieme, en underbar vårdag, i trakterna runt Falkenberg.