18 november, 2015

Assistansbolag

Vad är ett assistansbolag?

Assistansbolag och assistansanordnareEtt assistansbolag är ett företag som anordnar personlig assistans. Ett assistansbolag är “kittet” mellan Försäkringskassan/Kommunen och brukaren, den person som är beviljad personlig assistans. 1 januari 2011 blev personlig assistans tillståndspliktig och föremål för tillsyn. Det är IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som ger tillstånd att bedriva assistansbolag. Assistansbolaget skall uppfylla vissa tillståndskrav, som t.ex. att ett assistansbolag skall uppfylla krav på god kvalité och att sökande assistansbolag skall garantera ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett assistansbolag omfattas av bestämmelserna i “Lex Sarah” om eventuella missförhållanden i assistansverksamheten. IVO kan återkalla tillståndet att bedriva assistans med omedelbar verkan.