Diagnosutbildningar

Diagnosutbildningar

Varje assistansuppdrag har sina olika förutsättningar. Det är viktigt att assistenterna förstår de diagnoser som förekommer i det uppdrag man är anställd i och att man på rätt sätt kan förhålla sig och bemöta den assistansberättigade. Det blir inte minst komplext när det kanske finns flera olika diagnoser och samtidigt inom det neuropsykiatriska området där också samsjuklighet är vanligt. De diagnosutbildningar som vi erbjuder själva är:

 • Autismspektrum tillstånd (AST)
 • AST I
 • AST II
 • AST III
 • Utvecklingsstörning
 • AKK – Alternativ kommunikation
 • Motiverande samtal
 • Problemskapande beteenden (fördjupning) (PSB – Lab)
 • TSC – Tuberös Skleros Complex
 • TAKK – Tecken som alternativ kommunikation

När behov finns köper vi in erforderliga utbildningar såsom t ex:

 • Ergonomi
 • Epilepsi
 • Utvecklingsstörning/förvärvad hjärnskada/ tvång
 • Ätstörning – autism
 • Andra diagnoser eller sjukdomar

Vi erbjuder också frivilliga utbildningar såsom:

 • Föräldrar träffar
 • Anhörigdagar
 • Mindfulness/Stresshantering/ACT