Personlig assistans – på dina villkor

Föreläsningar

Föreläsningar

utbildningFlera av våra utbildningar är möjliga att boka som uppdragsutbildning. Vi får uppdragsutbildningar från andra assistansbolag, korttidsboenden, förskole- och skolpersonal och även i samarbete med handikappförbund och talarorganisationer som Talarforum och Pusselbitens utbildningscentrum.

Föreläsningarna är mellan 3 timmar och heldag och vi har både uppdragsföreläsningar som bokas av kommuner, assistansbolag, förskolor och skolor. Vi har även öppna föreläsningar där vi samarbetar med utbildningscentra som Pusselbitens utbildningscentrum och Kompetenstjänst.

Under våren 2018 kommer vi ha öppna föreläsningar både heldagar och kvällsföreläsningar i egen regi. Vi återkommer under årsskiftet med aktuell kurskatalog.