Personlig assistans – på dina villkor

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent är ett fantastiskt jobb

Assistansjobbet är otroligt häftigt, ibland är det nästan som rena detektivarbetet att försöka lista ut och hitta vägar till kommunikation och delaktighet inte minst när man har med barn att göra. Den stora utmaningen är att arbeta på ett sådant sätt att vi lever upp till individens rättighet att leva det liv man vill, och med assistentens hjälp göra det möjligt.

Att vara personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på hur behoven ser ut hos den enskilda. Den gemensamma nämnare är att den person du arbetar för ska kunna leva sitt liv som andra och att du behövs för att göra det möjligt.

Det kan alltså handla om att hjälpa till med på- och avklädning, hjälp vid matsituationer och hygien. Om det är en vuxen kan det handla om att assistera i inköp, städning och andra vardagsbestyr. Det kan också handla om att assistera i kommunikation, både att assistera så personen kan uttrycka sina egna tankar, önskemål, känslor och behov men också att göra det möjligt för personen att förstå andra lättare. Är det en person med behov av personlig assistent gällande kommunikation och att förstå sammanhang, oavsett om det är ett barn eller vuxen, så kan du få fungera som en tolk i mötet med omgivningen. Assistans är många gånger också avgörande för att assistansanvändaren ska kunna göra de aktiviteter, vara delaktig i samhällslivet, ha de intressen som hen själv väljer.