6 maj, 2013

Personlig assistans

Personlig Assistans i Jengla Omsorg

Väljer du oss och ger oss förtroendet att vara anordnare av din, ditt barns eller den du är legal företrädare för, assistans, så får du en kompromisslös lösning med totalt engagemang från oss på Jengla. personlig assistans
Vår ambition är att leverera en assistans av högsta kvalitet. Vi tror inte på några genvägar utan för att erbjuda assistans med hög kvalitet behövs en omfattande kunskap om din funktionsnedsättning och att assistenterna får både en relevant utbildning och förståelse av din situation.

Vi ombesörjer att assistenterna får en ändamålsenlig utbildning och därefter uppföljning och handledning. Detta förändras över tid då kanske behoven också ändras. Vi önskar träffa dig flera gånger innan vi åtar oss ett uppdrag och där det alltid är du som sätter ramarna.

När vi är överens och avtal har tecknats, det är då vårt uppdrag startar. Att leverera personlig assistans av högsta kvalitet, kräver både engagemang och närhet. Vår ambition är inte att bli störst, långt därifrån. Vi vet att den viktigaste förutsättningen för en bra assistans är det personliga mötet och att alla är sedda och inte blir ett kundnummer eller anställningsnummer.

Hos oss möts vi alltid regelbundet och tillsammans bygger vi din assistans!