Personlig assistans

Personlig Assistans i Jengla Omsorg

Väljer du oss och ger oss förtroendet att vara anordnare av din, ditt barns eller den du är legal företrädare för, personlig assistans, så får du en kompromisslös lösning med personlig assistanstotalt engagemang från oss på Jengla. Vår ambition är att leverera en personlig assistans av högsta kvalitet. Vi tror inte på några genvägar! För att kunna erbjuda assistans med hög kvalitet behövs en omfattande kunskap om din funktionsnedsättning. Det krävs dessutom att assistenterna får både en relevant utbildning och förståelse av Er situation.

Vi ombesörjer att assistenterna får en ändamålsenlig utbildning och därefter uppföljning och handledning. Detta förändras över tid då kanske behoven också ändras. Vi vill träffa dig flera gånger innan vi åtar oss ett uppdrag och där det alltid är du som sätter ramarna. När vi är överens och avtal har tecknats, det är då vårt uppdrag startar.

Att leverera personlig assistans av högsta kvalitet, kräver både engagemang och närhet. Vår ambition är inte att bli störst, långt därifrån. Vi vet att den absolut viktigaste förutsättningen, för en bra personlig assistans, är det personliga mötet och att alla är sedda och inte blir ett kundnummer eller anställningsnummer.

Hos oss möts vi alltid regelbundet och tillsammans bygger vi din assistans!