Rekrytering

Rekrytering av personliga assistenter

Rekryteringen av personliga assistenter är den viktigaste processen och avgörande för en stabil och god assistans. Det är många parametrar som skall vara på plats för att det skall bli riktigt bra. Att nå fram till 100 % från början är omöjligt men med en väl definierad rekryteringsprocess kan man komma långt. Vår grundmodell bygger på att den assistansberättigade och dess anhöriga skall exponeras så lite som möjligt tills det finns ett adekvat urval av tilltänkta assistenter att träffa. Vår process kan beskrivas med följande illustration:

rekryteringsprocessen personliga assistenter