Skräddarsydda utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

I många av våra uppdrag så är kommunikation en stor del av assistansen. Därför har vi regelbundet utbildningar i både AKK och motiverande samtal (MI).

Vår fördjupade utbildning om problemskapande beteenden och lågaffektivt bemötande (PSB – LAB) erbjuder vi främst till arbetslag vid behov.

Några av de skräddarsydda utbildningarna vi erbjuder är:

  • AKK – Alternativ kommunikation
  • Motiverande samtal och samtalsverktyg
  • Problemskapande beteenden (fördjupning) (PSB – Lab)
  • TAKK – Tecken som alternativ kommunikation

Vi erbjuder också frivilliga utbildningar. Mindfulness och ACT är gratis för våra anställda men som för en mindre kostnad också andra inom LSS- verksamheter är välkomna till.

  • Föräldrarträffar
  • Anhörigdagar
  • Mindfulness/Stresshantering/ACT