Personlig assistans – på dina villkor

Handledning

Varför kontinuerlig handledning är så viktig

Assistansyrket är
–Ett yrke där assistenten oftast arbetar ensam
–Ett yrke där frågor angående rollen som assistans ständigt behöver lyftas
–Ett yrke som kan innebära många dilemman
–Ett av de viktigaste yrken där kompetensen måste vara hög och vidareutvecklas
Hur går det till?
Assistenter kring en assistansberättigad träffas en gång i månaden själva eller tillsammans med den assistansberättigade enligt dennes önskemål.

 

Möjlighet att diskutera och komma fram till gemensamma lösningar utifrån individens behov och önskemål med hjälp av processhandledning.

 

Ger assistenten en möjlighet att utvecklas i sin profession, bli tryggare i sin assistansroll och säkerställer att individen får en fortsatt god och kvalitativ assistans.