Personlig assistans – på dina villkor

Rickard Grann

Rickard Grann, en entreprenör…

Rickard Grann är grundare (tillsammans med Linda) och verkställande direktör på Jengla Omsorg AB. Rickard är i grunden ekonom men som sedan satte sig i skolbänken och studerade både socialrätt och handikapprätt.

Rickard är den som hjälper våra uppdragsgivare med ansökningar, omprövningar och eventuella överklaganden.

Rickard har dessutom även ansvaret för all intern administration, HR-frågor och är ledande i effektiviseringen av alla administrativa rutiner.

Rickard håller även vissa utbildningar för våra assistenter.

Privat handlar det en hel del om hästar och hästtävlingar med döttrarna.

 

 

Ring Rickard på 0704-24 99 00 eller skicka ett mail