Personlig assistans – på dina villkor

Rickard Grann

Rickard Grann, en entreprenör…

Rickard Grann är grundare och verkställande direktör på Jengla Omsorg. Rickard är i grunden ekonom men som sedan satte sig i skolbänken och studerade både socialrätt och handikapprätt.

Rickard är den som hjälper våra uppdragsgivare med ansökningar, omprövningar och eventuella överklaganden.

Rickard har dessutom även ansvaret för all intern administration och HR-frågor. Rickard håller även vissa utbildningar för våra assistenter.

 

 

Ring Rickard på 0704-24 99 00 eller skicka ett mail