Personlig assistans – på dina villkor

Josef Hjertzell

Josef Hjertzell – med lösningar i fokus…

Josef Hjertzell har arbetat i många år nära personer med autism och andra funktionsnedsättningar, en hel josef hjertzelldel i boendemiljö och vardag, men också sju år som autismpedagog i särskolans och gymnasiesärskolans värld. Fokus har hela tiden legat på utåtagerande och problemskapande beteenden. Josef har utformat och genomfört den dagliga pedagogiken för ungdomar med autism inom ramen för träningsskolan. Josef fäster även stor vikt vid olika kommunikationsverktyg och har en fast övertygelse om att förståelse för omvärlden, utifrån den enskildes förutsättningar, är grunden till ett bra liv.

Josef arbetar alltid lösningsfokuserat och fungerar gärna som ett pedagogiskt bollplank för alla Jenglas kunder som behöver det. I sin nuvarande funktion på Jengla ansvarar Josef för övergripande frågor som gäller den personliga assistansen som verksamhetschef på Jengla. Även i detta avseende anser Josef att en rak och tydlig kommunikation är grunden för att skapa en så god assistans för våra uppdragsgivare som möjligt.

Engagemang utanför Jengla
Josef är engagerad i flera verksamheter som riktar sig mot unga vuxna med NPF. Till exempel utformandet av en daglig verksamhet för personer med autism och begränsad verbal kommunikation där Josef fungerar som bland annat som social tolk och pedagogiskt ansvarig. Den dagliga verksamhetens syfte är att driva ett anpassningsbart rekreationshus för familjer med en eller flera medlemmar med NPF.

Bred erfarenhet
Josef har gjort många olika saker under sitt yrkesliv vilket såklart gett många olika erfarenheter, bland annat har han drivit importfirma, ekokiosk vid i Stenshuvud nationalpark, jobbat som folkhögskolelärare, varit styrelseordförande och yrkesodlat ekologiska grönsaker.

Musikern Josef Hjertzell
När Josef inte arbetar har han fyra barn hemma, gillar att renovera gamla möbler och hus samt att spela musik. Han har turnerat en hel del med olika konstellationer under årens lopp och det musikaliska intresset har tagit honom till Delsbo, Bamako och allt däremellan.

Ring Josef på 0731-44 98 80 eller skicka ett mail