Josef Hjertzell

Josef Hjertzell, någon att hålla i handen, när det blåser…

josef hjertzell
Josef Hjertzell – josef@jengla.se

Josef Hjertzell har arbetat, i många år, nära personer med autism och andra funktionsnedsättningar. Josef har arbetat en hel del i boendemiljö och vardag men också sju år som autismpedagog i särskolans och gymnasiesärskolans värld. Fokus har legat på utåtagerande och problemskapande beteenden. Josef har utformat och genomfört den dagliga pedagogiken för ungdomar med autism inom ramen för träningsskolan.

Kommunikation är A och O
Josef fäster stor vikt vid olika kommunikationsverktyg! Han har en fast övertygelse om att förståelse för omvärlden utifrån den enskildes förutsättningar är grunden till ett bra liv. Josefs fokus ligger på observationer, utformande av individuella insatser, metodutveckling och handledning av personalgrupper. Josef är engagerad i flera verksamheter som riktar sig mot unga vuxna med NPF, exempelvis utformandet av en daglig verksamhet för personer med autism. Dessa personer har begränsad verbal kommunikation och där fungerar Josef bland annat som social tolk och pedagogiskt ansvarig.

Rekreation och återhämtning
Den dagliga verksamhetens syfte är att driva ett anpassningsbart rekreationshus för familjer där en eller flera medlemmar med NPF försvårar möjligheten till återhämtning och vila. Josef har gjort många olika saker under sitt yrkesliv vilket såklart gett många olika erfarenheter. Bland annat har han drivit importfirma, ekokiosk vid i Stenshuvud nationalpark, jobbat som folkhögskollärare, varit styrelseordförande och yrkesodlat ekologiska grönsaker.

Artisten Josef Hjertzell
När Josef inte arbetar har han fyra barn hemma, gillar att renovera gamla möbler och hus samt att spela musik. Han har turnerat en hel del med olika konstellationer under årens lopp och det musikaliska intresset har tagit honom till såväl Jämtland som Bamako och allt däremellan.

Tillbaka till föregående sida