Personlig assistans steg 2

Utbildningen Personlig assistans steg 2 är nu uppdelat på två tillfällen på Microsoft Teams. Utbildningen är för dig som jobbat som personlig assistent i 6 månader eller längre. Personlig assistans steg 2 handlar om hur vi tar vår yrkesroll till en högre nivå och blir ännu mer professionella och medvetna om det vi gör och det vi inte ska göra. Det kan handla om allt från förhållningssätt och bemötande till egna personliga värderingar och erfarenheter som vi bär med oss. Ofta innebär arbetet som personlig assistent att du ställs inför etiska dilemman.

Kursinnehåll: Personlig assistans steg 2

  • Delaktighet och självständighet
  • LSS och arbetsmiljö
  • Inflytande
  • Genomförandeplan
  • Nuläget inom personlig assistans på nationell nivå
  • Kommunikation och konflikthantering
  • Etiska dilemman

Teori varas med diskussioner och reflektionsövningar.

Vem kan deltaga?

Personliga assistenter som har arbetat på Jengla Omsorg i minst 6 månader och som har gått Personlig assistans steg 1.

Här fyller du i ditt telefonnummer