ACT för anhöriga

I ACT för anhöriga övas acceptans och medveten närvaro. Genom reflektion och övningar kommer du fram till vilka förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning som du behöver och som är möjliga. Genom att hitta förhållningssätt som fungerar i din vardag så ökar välmående och din stress minskar.

Innehåll i ACT för anhöriga

 • Vad är stress och vad beror det på? Generellt och knutet till anhörigroll.
 • Återhämtningens betydelse och hur den kan se ut
 • Tankarnas och känslornas betydelse och hur vi kan förhålla oss till det.
 • Acceptans och förändring
 • Övningar i medveten närvaro
 • Att bli medveten om sina värderingar
 • Medkänsla med dig själv och andra – Compassion

Gruppens upplägg

 • Vi träffas tillsammans under fem träffar. Det femte tillfället blir först i början av hösten.
 • Varje tillfälle består både av teori, diskussioner och övningar.
 • Medveten närvaro tränas genom enklare meditationsövningar och mindful eating vid varje tillfälle.
 • Frivillig hemläxa för att öva på nya förhållningssätt görs mellan träffarna.
 • Genom att träffa andra med liknande erfarenheter så skapas en känsla av sammanhang

Vem kan deltaga?

Du är anhörig till någon med funktionsnedsättning. Du upplever stress i din anhörigroll. Känslor av nedstämdhet eller oro påverkar ditt mående. Du är motiverad att göra förändringar. Du kan delta i grupp.

Ort och tidpunkter:

ACT för anhöriga kommer vara på Jengla Omsorgs huvudkontor på Föreningsgatan 15 i Malmö.

Tillfälle 1: tisdag 17 mars kl. 17-20

Tillfälle 2: tisdag 21 april kl. 17-20

Tillfälle 3: tisdag 19 maj kl. 17-20

Tillfälle 4: tisdag 16 juni kl. 17-20

 

Här fyller du i ditt telefonnummer