ACT och Mindfulness

På våra workshops i ACT och mindfulness lär du dig mer om stresshantering och hur vi genom att arbeta med oss själva också arbetar på att bemöta de vi arbetar med, med respekt och acceptans. Medvetenheten ökar om stress och risk för psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättningar. Vi måste då också vara medvetna om vår egen stress och hur vi hanterar den. För att kunna arbeta med andra människor behöver vi arbeta med oss själva och vår förmåga att vara närvarande i nuet.

Kursinnehåll:

Vi talar om och har övningar utifrån de olika attityderna inom mindfulness och ACT. Varje tillfälle innehåller kroppsscanning, olika meditationer och mindful eating under tystnad. Det är olika teman för varje tillfälle, detta kopplas till både privatliv och arbetet inom LSS. Du kan komma en eller flera gånger.

Vem kan deltaga?

Personliga assistenter, anhöriga, assistansberättigade, arbetsledare och UC.
I mån av plats även andra intresserade. Kostnadsfritt för anställda inom Jengla Omsorg, för övriga 350 kr ex. moms. Friskvårdsbidrag kan användas! Kurslängd: 3 h/tillfälle

Här fyller du i ditt telefonnummer