ACT för anhöriga

I ACT för anhöriga övas acceptans och medveten närvaro. Genom reflektion och övningar kommer du fram till vilka förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning som du behöver och som är möjliga. Genom att hitta förhållningssätt som fungerar i din vardag så ökar välmående och din stress minskar.

Innehåll i ACT för anhöriga

 • Vad är stress och vad beror det på? Generellt och knutet till anhörigroll.
 • Återhämtningens betydelse och hur den kan se ut
 • Tankarnas och känslornas betydelse och hur vi kan förhålla oss till det.
 • Acceptans och förändring
 • Övningar i medveten närvaro
 • Att bli medveten om sina värderingar
 • Medkänsla med dig själv och andra – Compassion

Gruppens upplägg

 • Vi träffas tillsammans under fem träffar.
 • Varje tillfälle består både av teori, diskussioner och övningar.
 • Medveten närvaro tränas genom enklare meditationsövningar och mindful eating vid varje tillfälle.
 • Frivillig hemläxa för att öva på nya förhållningssätt görs mellan träffarna.
 • Genom att träffa andra med liknande erfarenheter så skapas en känsla av sammanhang

Vem kan deltaga?

Du är anhörig till någon med funktionsnedsättning. Du upplever stress i din anhörigroll. Känslor av nedstämdhet eller oro påverkar ditt mående. Du är motiverad att göra förändringar. Du kan delta i grupp.

Ort och tidpunkter:

Malmö;

Tillfälle 1: onsdag 13 november kl. 17-20

Tillfälle 2: onsdag 27 november kl. 17-20

Tillfälle 3: onsdag 11 december kl. 17-20

Tillfälle 4: onsdag 15 januari kl. 17-20

Tillfälle 5: onsdag 5 februari kl. 17-20

Kurslängd: 3 h/tillfälle

Här fyller du i ditt telefonnummer