Kommunikation & Konflikthantering

Som arbetsledare eller chef behöver du kunskap och verktyg både om kommunikation och konflikthantering för att kunna växa som professionell samtalspartner. Både som arbetsledare och chef kan du behöva ha så kallade svåra samtal och möta människor i affekt. Utbildningen är uppdelad på två dagar. Den startar med en heldag med föreläsning om kommunikation, konflikthantering. Olika verktyg och metoder varvas med praktiska övningar.

Kursinnehåll: Kommunikation & Konflikthantering

  • Hur kommunicerar vi och vad beror missförstånden på?
  • Teori och inspiration från det coachande förhållningssättet, CPS (samarbetsbaserad problemlösning) och NVC (Non Violent Communication)
  • Hur hanterar vi konflikter på bästa sätt?
  • Hur kan vi ha svåra samtal och vara både ärliga och empatiska för att nå lösningar?

Kursens upplägg Dag 1: en heldag där teori om olika samtalsmodeller gås igenom och som sedan med hjälp av praktiska övningar tränas på. Vi tar hjälp av konkreta situationer som ni kan stöta på i er yrkesroll.
Kursens upplägg Dag 2: en halvdag med repetition och uppföljning. Praktiska övningar varvas med samtal och handledning utifrån er deltagare och just era behov.

Vem kan deltaga?

Kursen är för dig som arbetar som arbetsledare eller uppdragschef hos  Jengla Omsorg.

Här fyller du i ditt telefonnummer