Perma projekt

Redan i slutet av januari är det dags för tredje PERMA gruppen! Anmäl arbetslaget nu för att säkra en plats.

PERMA projektet är för tre till fem arbetslag som träffas på Teams vid fyra tillfällen och som arbetar aktivt med PERMA i det dagliga arbetet mellan tillfällena. Teori varvas med mycket praktiskt arbete både när vi träffas och inte minst mellan tillfällena.

Vad är PERMA?

PERMA kommer från den positiva psykologin och står för:
P – Positiva känslor och aktiviteter
E – Engagemang
R – Relationer
M – Meningsfullhet
A – Att få åstadkomma

Hur går projektet till?

För assistansanvändaren så kartlägger man utifrån PERMA för ökat välbefinnande och lycka. Vi som personal gör samma kartläggning för oss själva. På våra träffar som kommer vara på Teams så diskuterar vi vad vi upptäcker och vilka vinster vi kan se med det. Målet är att hitta ett sätt att arbeta systematiskt och medvetet utifrån välbefinnande och lycka och på så sätt öka kvaliteten med den personliga assistansen inte minst för de assistansanvändare som behöver mer kognitivt stöd och kommunikativ assistans.

Vilka är med i PERMA projektet?

Det är fyra tillfällen à 2 timmar på Teams. Viktigt att så många som möjligt i arbetslaget kan närvara varje gång och gärna även eventuella nära anhöriga som förälder om det är ett barn som är assistansanvändare. Även arbetslagets UC är med vid varje träff.

Tiderna är:

Fredag 29 januari kl. 10 – 12

Fredag 5 mars kl. 10 – 12

Fredag 9 april kl. 10 – 12

Fredag 7 maj kl. 10 – 12

Varmt välkomna med er anmälan! Då det är max fem arbetslag så är det först till kvarn som gäller.

Här fyller du i ditt telefonnummer