Personlig assistans – på dina villkor

Anhörigträffar

Träffar för dig som är anhörig till assistansberättigad

Vi fortsätter nu med anhörigträffar! Träffarna genomförs via Microsoft Teams och du får en länk till mötet innan det är dags. Varje träff är två timmar lång och innehållet styrs av er deltagares önskemål. Därför är det viktigt att du skriver i vilka önskemål du har när du fyller i din anmälan. Kolla filmen när Annika och Linda samtalar om innehållet.

Olika tillfällen för träffarna!

Anhörigträffarna har vi lagt på olika veckodagar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med i alla fall vid något tillfälle.

Kommande anhörigträffar

Här fyller du i ditt telefonnummer