Personlig assistans – på dina villkor

Anhörigträffar

Träffar för dig som är anhörig till assistansberättigad

Vi börjar nu med anhörigträffar på Microsoft Teams! Varje träff är två timmar och innehållet styrs av deltagarnas önskemål. Därför är det viktigt att du skriver i vilka önskemål du har när du fyller i din anmälan. Kolla filmen när Annika och Linda santalar om innehållet.

Olika tider

Anhörigträffarna har vi lagt på olika veckodagar och olika klockslag för att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med i alla fall vid något tillfälle.

Vårens anhörigträffar

Anhörigträffarna är fem tillfällen. Du kan vara med alla tillfällen eller enstaka. Tiderna är

Måndag 1 februari kl. 10 – 12

Onsdag 3 mars kl. 16 – 18

Tisdag 30 mars kl. 15 – 17

Måndag 26 april kl. 09 – 11

Torsdag 27 maj kl. 18 – 20

Här fyller du i ditt telefonnummer