Introduktion om Motiverande samtal (MI)

Syftet med Motiverande samtal (MI) är att ha det som kommunikationsstöd vid förändringsarbete som assistansanvändaren önskar men på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar att genomföra på egen hand. Vi går igenom hur vi kan koppla användandet av MI till intentionen med LSS och förståelsen för funktionsnedsättningen och med respekt och utgångspunkt från assistansanvändarens autonomi.

 

Kursinnehåll MI-Motiverande samtal:

  • Vad är MI, för vem, när och hur
  • Redskap/färdigheter

Aktivt lyssnande, skapa allians, reflektion, öppna och slutna frågor, be om lov-fråga, sammanfattningar, utforskning, empati, respekt

  • Visuella samtalsverktyg
  • Skalor, ritprat, sociala berättelser, att göra listor, plus och minus listor, ambivalenskors

Vem kan deltaga?

Personliga assistenter, arbetsledare, anhöriga och utbildningschefer som möter någon som behöver visst kommunikativt stöd för att göra de förändringar som hen önskar.

Bindande anmälan! Begränsat antal platser så först till kvarn gäller.

Här fyller du i ditt telefonnummer