Att ställa frågor med bilder

Att använda sig av bilder när du ställer frågor kan hjälpa en person att uttrycka sina åsikter. Att ställa frågor med hjälp av bilder kan användas exempelvis i kombination med Ansvarsfördelningsverktyget för att säkerställa delaktighet gällande hur assistansen ska utformas. Workshopen är inspirerad av metoden samtalsmatta.

 Kursinnehåll:

  • Kommunikativa rättigheter
  • Vanliga kommunikativa svårigheter
  • Hur man kan använda bilder och vad som krävs
  • I vilka sammanhang kan bilder används för att personen ska uttrycka sina åsikter
  • Flera egna övningar som görs parvis

Ställa frågor med bilder är en workshop där föreläsning varvas med flera egna övningar som man gör två och två.

Vem kan deltaga?

Personliga assistenter, arbetsledare, anhöriga och chefer som möter barn, ungdomar och vuxna med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Utbildningen är kl. 09 – 12. Bindande anmälan! Begränsat antal platser så först till kvarn gäller!

Här fyller du i ditt telefonnummer