HLR och första hjälpen

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och veta vad de ska göra om olyckan skulle vara framme. Ett hjärt‐ eller luftvägsstopp kommer plötslig och ju tidigare man startar räddningsinsatserna, desto större överlevnadschans har den drabbade. Tanken är att du efter vår HLR och första hjälpen‐utbildning ska ha tillräckligt med kunskap för att läsa av en akut situation, reagera och agera.

Kursinnehåll HLR och första hjälpen

Vuxen;
‐HLR
‐Använda en hjärtstartare
‐Åtgärder vid luftvägsstopp
‐Stabilt sidoläge
Barn;
‐HLR
‐Använda hjärtstartare
‐Åtgärder vid luftvägsstopp
‐Stabilt sidoläge
Första hjälpen vid;
‐Bröstsmärta
‐Stroke
‐Allergi och allergisk chock.
‐Blödning
‐El‐olycka
‐Brännskada
‐Fallolycka
Utbildningen är obligatorisk för alla som arbetar som personliga assistenter på Jengla Omsorg men även öppen för anhöriga till assistansberättigade.

Här fyller du i ditt telefonnummer