Arbetsledarutbildning

Utbildning för arbetsledare, inom personlig assistans, steg 1 och 2

Arbetsledarutbildning som är två dagar och för dig som arbetar i rollen som arbetsledare för ett arbetslag. Syftet med utbildningen är att du skall känna dig stärkt i rollen som arbetsledare och samtidigt få idéer och verktyg för att effektivisera det dagliga arbetet. Vi går igenom kollektivavtal och andra lagar som du bör känna till. Vi varvar teori med gruppdiskussioner och övningar där Ni också delar med varandra om erfarenheter. Kursledare är Rickard Grann, VD Jengla Omsorg.

Kursinnehåll Arbetsledarutbildning:

• Företaget
• Översikt genomgång branschen
• Nytt från Försäkringskassan
• Förändringar inom assistansen – Riksdagen
• Attest med E-legitimation
• Arbetsledarrollen
• Arbetsrätt & GDPR
– Arbetstidslagen – AiAi
– Kollektivavtalet
– Tjänstereglementet
– GDPR
• Utvecklingssamtal
• Systematiska arbetsmiljöarbetet
• Anhörigrollen vs. Arbetsledarrollen
• Kommunikation – De svåra samtalen
• Expense – Kvitto, utlägg och milersättning
• Beställning förbrukningsmaterial
• Medicindelegering
• Belastningsregister
• Ekonomin runt assistansen
• Frågor och diskussioner

Vem kan deltaga?
Denna utbildning är obligatorisk för alla som arbetar som arbetsledare på Jengla Omsorg AB.
Prata med din UC vid behov av resa och logi.

Här fyller du i ditt telefonnummer