Arbetsledarutbildning

Utbildning för arbetsledare

Arbetsledarutbildning som är två dagar och för dig som arbetar i rollen som arbetsledare för ett arbetslag. Syftet med utbildningen är att du skall känna dig stärkt i rollen som arbetsledare och samtidigt få idéer och verktyg för att effektivisera det dagliga arbetet. Vi går igenom kollektivavtal och andra lagar som du bör känna till. Vi varvar teori med gruppdiskussioner och övningar där Ni också delar med varandra om erfarenheter. Kursledare är Rickard Grann, VD Jengla Omsorg och det är flera från Jengla Omsorg som håller i delar av dagarna. 

Kursinnehåll Arbetsledarutbildning:

 • Presentation av deltagare
 • Företaget Jengla Omsorg
 • Assistans branschen -aktörer-utveckling
 • LSS-lagstiftning
  • Bakgrund och syfte
  • Utveckling över åren
  • Pågående utredningar och dess konsekvenser
 • Nytt från Försäkringskassan
 • Administrativa system
 • Attest med E-legitimation
 • Arbetsledarrollen
 •  Arbetsrätt
  • Arbetstidslagen
  • Kollektivavtalet
 • Semesterlagen och semestersättning
 • Tjänstereglementet
 • GDPR
 • Utvecklingssamtal
 • Systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Anhörigrollen vs. Arbetsledarrollen
 • Kommunikation – De svåra samtalen
 • Expense – Kvitto, utlägg och milersättning
 • Beställning förbrukningsmaterial
 • Medicindelegering
 • Belastningsregister
 • Ekonomin runt assistansen
 • Frågor och diskussioner

Vem kan delta?

Denna utbildning är obligatorisk för alla som arbetar som arbetsledare på Jengla Omsorg AB.

Utbildningstillfällen;

Här fyller du i ditt telefonnummer