Problemskapande beteenden – Lågaffektivt bemötande (PSB-LAB)

Utmanande beteenden är något man kan ställas inför när man arbetar med människor. Vilka strategier och vilket bemötande man har i de situationerna är avgörande för hur dessa situationer utvecklar sig och därför är det viktigt att man har kunskap och beredskap att möta människor i kaos.
PSB -LAB är en utbildning där vi går igenom utmanande beteenden och svåra situationer på tre nivåer:

Det långsiktiga arbetet i vardagen

• Redskap, stressfaktorer och hur vi minskar stress, hur skapar vi tillit?

När det inte riktigt blir som vi tänkt

• Kravanpassningar, avledning och betydelsen av självkontroll

När personen, trots insatser på tidigare nivåer, hamnar i kaos
Hur vi möter människor som håller på att förlora kontrollen och hamnat i stress, kaos. Vi går igenom fysiska strategier för att hantera situationer som är, eller riskerar att bli, våldsamma, på ett sätt som hjälper personen att återfå självkontroll.

Strategierna är inspirerade och hämtade från Studio III och lågaffektivt bemötande. Som modell för att förstå och kartlägga utgår vi ifrån Bo Hejlskov Elvéns stress och belastningsmodell. Vi kommer också att titta på lagstiftningen på området, göra praktiska övningar samt ha gruppdiskussioner

Vem kan deltaga?

Du som redan har gått Autism steg 1 och 2 alternativt Medveten närvaro i arbetet med människor samt i ditt arbete har problemskapande beteenden och situationer. Du arbetar med ungdom eller vuxen.

Här fyller du i ditt telefonnummer
problemskapande beteende
Foto: Mikael Thieme