Personlig assistans steg 1

 Introduktionsutbildning för personliga assistenter. Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också svårt yrke. Ofta arbetar man ensam i någons hem och ibland med en hel familj. Under utbildningen går vi dels igenom den lagstiftning som ligger bakom och hur man får assistans. Vi går igenom rutiner och hur man rapporterar sina timmar och tidrapporter. Avslutningsvis går vi igenom assistentrollen generellt och hur man förhåller sig till sin uppdragsgivare och dess omgivning.

Kursinnehåll: Personlig assistans steg 1:

  • Historisk överblick handikappolitiken i Sverige
  • LSS & SFB Kap 51
  • Övriga lagar och lagrum
  • Lex Sarah & Anmälningsplikten 14 kap 1 § SoL
  • Kostnader inom assistansersättningen

Vem kan deltaga?

Utbildningen är obligatorisk för alla som arbetar som personliga assistenter på Jengla Omsorg men även öppen för anhöriga till assistansberättigade.

Här fyller du i ditt telefonnummer