Autismspektrumtillstånd 1 – Utbildningslokal

Vår introduktionsutbildning om Autismspektrumtillstånd består av två heldagar. Du går den i ordningen steg 1 följt av steg 2.Utbildningen ger dig ökad förståelse för diagnosen och vad den innebär för dig som personlig assistent i din yrkesroll. Den ger dig konkreta verktyg och metoder. Samma värdegrund genomsyrar dessa båda dagar. Begrepp som KASAM, Perma och rätten till välbefinnande och lycka kommer igen vid båda dessa dagar.

Kursinnehåll för Autismspektrumtillstånd steg 1:

  • Diagnoskriterier, förekomst och orsaker
  • Teorier och vanliga begrepp för att förstå underliggande förklaringar
  • Andra närliggande och överlappande diagnoser och tillstånd
  • KASAM
  • Tydliggörande pedagogik
  • Betydelsen av enhetligt förhållningssätt
  • Anpassningar och hjälpmedel
  • Kommunikation och olika kommunikativa anpassningar och metoder

Vem kan deltaga?

Personliga assistenter som möter barn, ungdomar och vuxna autismspektrumtillstånd. Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar som personlig assistent hos Jengla Omsorg.
För övriga är kursavgiften 500 kr, exkl. moms /per tillfälle. (2 tillfällen på Skype á 3 h)

Här fyller du i ditt telefonnummer