Personlig assistans – på dina villkor

Medveten närvaro i arbetet med människor

Vi som arbetar med människor behöver också arbeta med oss själva så att vi kan vara närvarande och lågaffektiva. Eftersom arbetet med människor många gånger är komplext behöver vi också reflektera över vad vi gör.

På utbildningen pratar vi om friskhetsfaktorer som är allmänmänskliga och alltså gäller både oss själva och de vi arbetar för oavsett om vi arbetar med barn, ungdomar eller vuxna och oavsett om det finns en funktionsnedsättning eller inte. Vi tittar närmare på hur vi på bästa sätt kan reflektera över vad vi gör och hur för att skapa en större medvetenhet om oss själva.

 

Kursinnehåll:

  • Friskhetsfaktorer och hur vi kan kartlägga välmående i stället för bara det som inte fungerar
  • Lycka och välmående för oss och de vi arbetar med
  • Stress och hur vi hanterar egen och andras stress
  • Medveten närvaro och lågaffektivt bemötande och hur det hänger ihop
  • Betydelsefulla relationer

Utbildningen är inspirerad av bland annat lågaffektivt bemötande, mindfulness och positiv psykologi.

För vem?

Medveten närvaro i arbetet med människor är för dig som arbetar med människor. Du kanske arbetar inom barnomsorg, skola, daglig verksamhet, boende, personlig assistans, korttidshem eller inom annan vård och omsorg. Denna utbildning kan också beställas till din organisation!

Här fyller du i ditt telefonnummer