Barn med personlig assistans

Barn med personlig assistans behöver känna delaktighet, medbestämmande och en känsla av empowerment. Vi som arbetar med barn som är assistansberättigad måste beakta både barnets perspektiv och ha barnets bästa i fokus. Vi behöver också samtidigt förhålla oss till föräldrar och övrig familj då de är en viktig del i barnets liv. Tydliga riktlinjer för vad som är assistans och vad som är föräldraansvar är nödvändigt för att det ska bli kvalitativ och bra assistans.

Under utbildningen Barn med personlig assistans så går vi igenom vad föreskrifterna säger om barns rättigheter i allmänhet och vad som gäller personlig assistans i synnerhet. Under dagen diskuterar vi hur man på bästa sätt samarbetar för att barnet ska få den allra mest professionella assistansen.

Kursinnehåll för Barn med personlig assistans

  • Barnperspektiv, delaktighet och att barnet ska få information och rätt att påverka sin assistans
  • Hur vi kan lyssna på barnet som har begränsad beslutsförmåga
  • Hur vi förhåller oss till föräldrar och syskon i vår roll som personlig assistent
  • Att undvika förväxlingen mellan personlig assistans och barnvaktning eller uppfostran?

Vem kan deltaga?

Utbildningen Barn med personlig assistans passar både personliga assistenter och anhöriga till barn i åldern 0-18 år.
Utbildningen är gratis för dig som är anställd hos Jengla Omsorg. För övriga, 1500 kr ex. moms. Lunch och fika ingår i priset.

Här fyller du i ditt telefonnummer