Uppdaterad information från FK avseende Covid-19…

Uppdatering av Försäkringskassans information avseende den pågående covid-19

Vi har tidigare hänvisat till Försäkringskassans webbartikel ” Coronaviruset – det här gäller” för information om vilken rätt till stöd man har gentemot Försäkringskassan. Vi önskar nu uppmärksamma om att Försäkringskassans har uppdaterat den information som finns tillhanda på Försäkringskassans hemsida.

På följande länkar går det att läsa vad som gäller för kunder och anställda som blir berörda av sjukdom i dagsläget:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/faqcorona-anstalld-arbetssokande

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.

Det kommer alltså att vara varje anställds egna ansvar att ansöka om denna ersättning när detta blir möjligt. Arbetsgivare kommer att fortsätta att göra karensavdrag som vanligt.

Jengla Omsorg AB följer utveckling hos Försäkringskassan och kommer att sträva efter att informera våra kunder och anhöriga om vi upptäckter att Försäkringskassan ändrar sina instruktioner till allmänheten. Vi vill dock påminna om att vi alla har ett gemensamt ansvar att hålla oss uppdaterade om vilka rekommendation och regler som gäller i dagsläget!