Att lyckas med utveckling och lärande

Den viktiga utbildningen och fortbildningen

bild på datorDen viktiga utbildningen och fortbildningen för exempelvis personliga assistenter är fortfarande fullt möjlig och viktigare än någonsin. I sammanhang som utbildning, grupphandledning efter ämnesområden tillsammans med andra arbetslag och den egna handledningen kan vi bibehålla vårt viktiga fokus. Vi ökar då också vår egna känsla av sammanhang, av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Att bidra

I mitt yrke som utbildningschef och utbildare, först och främst för personliga assistenter, så är jag tacksam att jag redan förra året började med utbildningar online via Teams. Utbildningar för ett så komplext yrke som personlig assistans krävs. Handledning behövs kontinuerligt och inte bara som enstaka punktinsats. Jag är också tacksam att vi har utvecklat våra utbildningar online både gällande antal och kvalitet. Dessa svåra tider präglas tack och lov av att många delar med sig i större utsträckning och hjälper varandra. Det är fler än någonsin som erbjuder sina online utbildningar gratis.

Gratis utbildningar för alla

Vi fortsätter med att erbjuda våra utbildningar på Teams gratis hela året. Du anmäler dig här. Du behöver inte arbeta som personlig assistent för att delta i våra utbildningar. Vi ser snarare hur bredden av erfarenheter ökar förståelsen. Höstens utbildningar kommer att läggas ut på hemsidan senast i juni.

Jag vill dela med mig av hur vi arbetar med utbildning. Om jag kan inspirera någon annan verksamhet blir jag glad. Om det leder till att fler verksamheter vill dela med sig av sina erfarenheter och utbildningsmetodik  så blir jag, och säkert fler, ännu gladare. Vi måste nu vara solidariska på flera plan. En väg är att dela med oss om det som fungerar, oavsett vad det handlar om.

1000 anmälningar till våra utbildningar sen 2019

Vi började med anmälningar till utbildningar på vår hemsida februari 2019. Sedan dess har det nu uppnått till över 1000 anmälningar till våra olika utbildningar. Många av dem var på Teams redan förra året.

Aktivt deltagande på online utbildningar

Vi har en stark förväntan på aktivt deltagande på varje utbildning. Det innebär att vi kopplar pauser till reflektionsfrågor. Reflektionsfrågorna är många gånger i sin tur kopplade till visade filmklipp. Alla deltagare skriver sina reflektioner i gruppchatten vilket är oerhört uppskattat. Det blir ett deltagande och erfarenhetsutbyte som normalt sett inte kan ske i en traditionell föreläsning även när ordet är fritt. Det är också något som många av deltagarna återkommer till, hur tryggt det känns att berätta om sina erfarenheter, idéer och tankar och givande att få ta del av andra. Både för att lära och bli inspirerad. Man  upptäcker också att flera har liknande utmaningar som behöver mötas. Efter utbildning så får varje deltagare mail med kursmaterial där allas reflektioner är en del av det. Förhoppningsvis är min presentation en del av ett lärande och en utveckling men de gemensamma reflektionerna är för viktiga för att inte sparas och användas.

Utbildningsområden

Vi har en mängd utbildningar på Teams. De är intensiva och därför delar vi upp dem i steg så varje utbildningsdel är 3 timmar.

Utbildningarna på Teams under våren är

Nyheter i höst

Även om vi hoppas på att till hösten kunna återgå till att kombinera online med på plats så kommer vi utöka med fler online utbildningar. Detta gör vi då vi ser att lärandet är högt, lättare att delta oavsett var du bor och utbildningstillfällena kan bli fler.

Utbildningar som också kommer att vara på Teams är:

  • Introduktion om motiverande samtal (3 h)
  • Medveten närvaro i arbetet med människor (6 h uppdelat på två tillfällen)

Läs gärna mer om dem och våra andra utbildningar i vår utbildningskatalog.

Syftet med utbildningar online i realtid

Webbaserade utbildningar kan fundera som ett bra komplement.  Vi ser den möjligheten som något vi vill undersöka närmare. Vi ser dock att online utbildningar där alla är aktivt närvarande i realtid ger varje deltagare något mer, kanske på vissa sätt än mer än när vi träffas.

Det gäller att se syftet med varje utbildningsform och kombinera dem på bästa sätt. Jag tror nog att när tiden är inne att jag kommer kombinera formerna, att de som inte vill vara aktiva muntligt, kommer få möjligheten att vara det skriftligt på olika sätt även när vi träffas.

Grupphandledning utifrån teman

Vi kopplar nu utbildning till grupphandledning och det är här magin kan ske. Deltagarna har den gemensamma teoretiska grunden.

De träffas för grupphandledning online med tydligt område som bas exempelvis AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). Läs gärna mer om vår AKK grupphandledning som är var sjätte vecka.

Under en och en halv timme undersöks vilka utmaningar varje arbetslag har . De arbetar fram vilka mål de har och vad första steget ska vara för dem att komma vidare.

Att göra implementering möjlig

Så många som möjligt från samma arbetslag är med på grupphandledning.  Deltagare från varje led ska helst vara med, det vill säga personliga assistenter, arbetsledare, anhöriga och chef. När det gäller exempelvis AKK för personer som har personlig assistans så är det många av huvudpersonerna som inte kan vara med men där det är möjligt så ska så klart huvudpersonerna delta. I och med att samtliga deltar, får gemensam förståelse och kunskap från utbildningar och tillsammans skapar tydliga mål så skapas implementering. Allas olika roller i ett arbetslag är viktiga och tas till vara.

Arbeta med oss själva

Denna typ av grupphandledning är fullt möjlig och samtidigt kunna hålla tystnadsplikten.

Det är inte huvudpersonen som diskuteras, det är vi själva, vad vi gör, vad vi inte gör och varför. Vad som krävs för att VI ska utvecklas och göra vårt arbete bättre. Alla växer av att sätta konkreta och begripliga mål som är specifika och tidsbestämda.

Vad ska vi göra? För vems skull? När ska vi göra det? Vad tror vi det kommer att innebära för huvudpersonen? När ska vi göra en uppföljning?

Meningsfullheten och engagemanget ökar när du har ett konkret mål att arbeta mot och du vet varför du ska göra det. Som en deltagare sa:

Vi kan säga att ”Vi förstår hen i vilket fall” och därför inte behöver AKK men det är ju inte det, det handlar om. Hen ska kunna kommunicera med fler än i det lilla nära nätverk av anhöriga och personliga assistenter.

När sådana diskussioner kommer upp så har vi kommit till den viktiga höga nivån som bör råda i alla uppdrag.

Hur gör vi det möjligt, exempelvis med hjälp av AKK, att huvudpersonen kan bli mer delaktig i samhällslivet? Notera att samhällslivet kan vara i det stora och i det, till synes, lilla men lika viktiga, som egna familjen och med vänner.

Arbetslagets handledning

Grupphandleding ser vi som ett komplement till den egna handledningen som varje arbetslag har. Där kan man ännu mer gå in på de egna förhållanden och ha nytta av både utbildning och grupphandledning. Den handledningen kan aldrig ersättas av utbildningsinsatser men den kan berikas av utbildningar. Man har en gemensam grundförståelse och ett gemensamt språk.

PERMA Projekt

Vi har också valt att arbeta i projekt. Just nu arbetar fem arbetslag i ett PERMA projekt i tre månader. Det kommer sannolikt att förlängas och också startas om med nya arbetslag. Jag kommer att återkomma till det längre fram.

Arbeta för rätten till ett värdigt och lyckligt liv

Kortfattat handlar det om vikten av att kartlägga lycka och utifrån det vi upptäcker och lär oss, skapa förutsättningar för mer lycka. Alla människor har rätt till lycka.

Har du autism eller av andra anledningar, kognitiva svårigheter som innebär ökad stress så behöver du mer lycka i ditt liv för att det ska bli den balans som krävs. Som i så mycket, gå till dig själv. Nr du mår dåligt så behöver du ännu mer av vad det än är, som kompenserar och som gör livet värdigt och gott. Och det är ju det, det handlar om. Att arbeta för rätten att leva som andra. Rätten till ett värdigt, gott OCH lyckligt liv. Därför behövs också ett genomtänkt utbildningssystem. Så att vi gör det möjligt och lär av varandra. Oavsett vem vi är och vilken yrkesroll vi har.